You are here: Trang Chủ Dịch vụ
22 Tháng mười 2021

Các Dịch vụ của Chúng tôi

InvestConsultG roup cung cấp nhiều dịch vụ trên một phạm vi rộng, được chia làm bốn mảng :

Các trung tâm dịch vụ của chúng tôi hoạt động trên nền tảng kinh nghiệm và kiến thức chuyên ngành riêng, nhưng họ cũng làm việc chặt chẽ với nhau để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi những dịch vụ chuyên nghiệp và linh hoạt.

Tháng 04 năm 2000, InvestConsult Group đánh dấu thời điểm chuyển giao sang thiên niên kỷ mới và chặng đường phát triển tiếp theo của công ty bằng sự ra đời của Viện Nghiên cứu Phát triển InvestConsult, với nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề mang tính chiến lược đối với Việt Nam như văn hóa, tăng trưởng kinh tế, toàn cầu hóa, luật, sở hữu trí tuệ, quản trị doanh nghiệp, ngân hàng và tài chính và là viện nghiên cứu tư nhân đầu tiên trong lĩnh vực này ở Việt Nam.

IMG 0653