You are here: Trang Chủ Dịch vụ Dịch vụ Pháp lý
22 Tháng một 2022

Dịch vụ Pháp lý

url

InvestConsult Legal Services được thành lập trong InvestConsult Group vào năm 1994 và là một trong những công ty luật chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Kể từ đó, chúng tôi đã không ngừng phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng các dịch vụ của chúng tôi. Nhờ kinh nghiệm và chuyên môn của đội ngũ các nhà tư vấn cũng như thế hệ những nhân viên với trình độ quốc tế, InvestConsult Legal Services đã đạt đến tính chuyên nghiệp cao.

InvestConsult Legal Services cung cấp cho khách hàng những tư vấn pháp lý có định hướng kinh doanh. Phần lớn các luật sư của chúng tôi có đầy đủ khả năng tư vấn về kinh doanh. Điều này có được nhờ vào việc họ đã tham gia vào nhiều dự án đầu tư ở các giai đoạn cả trước và sau khi có giấy phép.

Chúng tôi cũng duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều công ty luật quốc tế và các công ty tư vấn. Cùng với sự hội nhập của Việt Nam vào cộng đồng quốc tế, nhiều luật sư chủ chốt của Công ty đã gia nhập Hiệp hội Inter-Pacific Bar (APBA) giúp họ thường xuyên có cơ hội trao đổi thông tin và làm việc với các đồng nghiệp nước ngoài.

Các dịch vụ tư vấn pháp lý chính của chúng tôi bao gồm:

Luật Hợp đồng và Dân sự
Luật Tài chính Ngân hàng
Quản trị Doanh nghiệp
Đầu tư Nước ngoài
Luật Thuế
Thẩm định Pháp lý
Đầu tư trong nước
Trọng tài và Tranh tụng
Lao động/Công đoàn
Luật Doanh nghiệp
Bảo vệ Mội trường
Các Thủ tục Hành chính
Luật Thương mại
Bất động sản Hàng hải và Hàng không
Luật Thương mại Quốc  tế
Thuê/Cho thuê Kế toán, Kiểm toán
Luật Đất đai
Đại lý/Nhượng quyền Thương mại
Quảng cáo và Cạnh tranh
Bảo hiểm  Xây dựng Trách nhiệm Sản phẩm/Bảo vệ Người tiêu dùng