You are here: Trang Chủ Dịch vụ Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ
22 Tháng một 2022

Dịch vụ về Sở hữu Trí tuệ

boatsss2

Thành lập vào năm 1989, InvestConsult Group hiện là một trong số ba tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ (SHTT) và sở hữu công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam với trên 30 Luật sư về sở hữu trí tuệ. Cùng với các mảng hoạt động khác của Công ty và một hệ thống quan hệ hợp tác chặt chẽ với các văn phòng luật sư khác trên toàn thế giới, chúng tôi có điều kiện tốt để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn trọn gói từ các hoạt động xác lập các quyền SHTT tại Việt Nam và các quốc gia khác, cho tới các hoạt động giám sát và thực thi quyền SHTT tại các quốc gia mà quyền sở hữu trí tuệ đã được xác lập. 

Chúng tôi còn có thể hỗ trợ khách hàng đăng ký và bảo vệ các quyền SHTT trên các nước khác, đặc biệt ở Lào, Campuchia và Myanmar.

Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho các khách hàng có tên tuổi như FIFA, Walt Disney, Sanofi, Novartis, Japan Tobacco, Vietnam Airlines, Vinataba, Imperial Tobacco, Syngenta

Các dịch vụ SHTT của chúng tôi bao gồm:

  Các dịch vụ về Nhãn hiệu, Nhãn hiệu Tập thể, Tên gọi Xuất xứ và chỉ dẫn địa lý

 -   Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar
 -   Tra cứu, tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu
 -   Sửa đổi, chuyển nhượng, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 -   Tư vấn, đại diện khách hàng thực hiện các biện pháp bảo hộ nhãn hiệu
 -   Tư vấn và hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược phát triển nhãn hiệu, thương hiệu
 -   Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các chiến dịch quảng bá, khuyếch trương nhãn hiệu/thương hiệu

  Đăng ký Nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng, bản quyền ra nước ngoài

 -   Tra cứu, tư vấn về khả năng đăng ký, tư vấn chung về pháp luật và thủ tục đăng ký trên thế giới
 -   Đại diện cho khách hàng đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của khách hàng
 -   Đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia khác theo các công ước quốc tế như Madrid, OHIM, Benelux...

  Sáng chế, Giải pháp Hữu ích và Kiểu dáng Công nghiệp  

 -   Ðăng ký sáng chế,giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp
-   Tra cứu và tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp
 -   Đại diện khách hàng thực hiện các biện pháp bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp

  Li-xăng, Chuyển giao Công nghệ  

 -   Tư vấn chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các đối tượng SHTT đã được bảo hộ tại Việt Nam
 -   Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục phê chuẩn, đăng ký Li-xăng và chuyển giao công nghệ
 -   Đại diện hoặc hỗ trợ khách hàng đàm phán hợp đồng

  Bản quyền

 -   Đăng ký bản quyền tác giả
 -   Tư vấn chung về luật bản quyền
 -   Tư vấn và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng/chuyển giao bản quyền
 -   Khiếu nại, khởi kiện các vi phạm về bản quyền

  Ðiều tra và giải quyết các vi phạm về sở hữu trí tuệ

 -   Giám sát nhằm phát hiện và khiếu nại hiện tượng bên vi phạm tìm cách hợp thức hóa các vi phạm SHTT
 -   Giám sát thị trường để phát hiện hàng giả và các vi phạm khác về SHTT
 -   Điều tra thông tin về các chủ thể vi phạm và hoạt động xâm phạm của họ
 -   Xử lý vi phạm, khiếu nại và khiếu kiện trước cơ quan có thẩm quyền/Tòa án nhằm bảo vệ quyền SHTT
 -   Tư vấn, hỗ trợ khách hàng tuyên truyền phòng chống và cảnh báo về vi phạm quyền SHTT

  Các Dịch vụ SHTT khác

 -   Tìm kiếm đối tác có nhu cầu mua,bán, li-xăng sáng chế, nhãn hiệu…
 -   Định giá SHTT trong các hoạt động chuyển nhượng, chuyển giao, góp vốn, cổ phần hoá, thanh lý, phá sản
 -   Đăng ký và tiến hành các hoạt động pháp lý liên quan đến tên miền
 -   Phối hợp với Hải quan Việt nam tiến hành các biện pháp kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn
     các bên thứ ba xuất/nhập khẩu các sản phẩm vi phạm quyền SHTT

Patent