You are here: Trang Chủ Dịch vụ Tư vấn Kinh doanh và Đầu tư
22 Tháng mười 2021

Tư vấn Kinh Doanh và Đầu tư

IMG 570c

Từ năm 1989, InvestConsult Group đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng quốc tế trên khắp thế giới, cụ thể như Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, và nhiều quốc gia Châu Á khác trong hàng ngàn các dự án đầu tư. Các chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng trong việc tư vấn ở nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm: các ngành công nghiệp sản xuất, nông nghiệp, bất động sản, xây dựng, giao thông vận tải, du lịch, phân phối, ngân hàng/tài chính, các dịch vụ giải trí, đào tạo/giáo dục, chăm sóc sức khỏe, công nghệ cao, viễn thông, v.v. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ khi quyết định tham gia vào môi trường kinh doanh ở Việt Nam, thiết lập cơ sở kinh doanh và tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình đầu tư của họ ở Việt Nam. Thêm vào đó, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ cho các công ty trong nước, các doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Các dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm:

 Thành lập Cơ cở Kinh doanh

  Mua bán, Sáp nhập và Giải thể Doanh nghiệp

  Tái cấu trúc Doanh nghiệp

  Nghiên cứu Thị trường

  Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh và Nghiên cứu Khả thi


More in this category: Dịch vụ Pháp lý »