You are here: Trang Chủ Giới thiệu Đội ngũ Quản lý
22 Tháng mười 2021

Đội ngũ Quản lý

 

Bac Bac Khanh 1 IMG 3126 - Copy
Nguyễn Trần Bạt
Chủ tịch
Tổng Giám đốc
d
Nguyễn Trần Khanh
Phó Chủ tịch thứ Nhất
Giám đốc Văn phòng Hồ Chí Minh
Phó Tổng Giám đốc
Phạm Thị Thu Hà
Phó Chủ tịch
Giám đốc Văn phòng Hà Nội
Phó Tổng Giám đốc thứ Nhất

Trụ sở chính tại Hà Nội

IMG 3152 IMG 3135 - Copy IMG 3102 - Copy
 Nghiêm Thị Xuân Lan
Phó Chủ tịch
Phó Tổng Giám đốc
Phó Giám đốc Văn phòng Hà Nội
Phụ trách Nhân sự
 Trịnh Thị Thanh Mai
Phó Chủ tịch
Phó Tổng Giám đốc
Phụ trách Tài chính
 Tạ Quốc Khánh
Phó Chủ tịch
Phó Tổng Giám đốc
Phụ trách Trung tâm Dịch vụ FDI
IMG 3112 IMG 3178 - Copy 2 IMG 3094 - Copya IMG 3091 - Copya
Lê Chí Cường
Phó Chủ tịch
Phó Tổng Giám đốc
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ ODA
d
Lê Minh Phương
Phó Chủ tịch
Phó Tổng Giám đốc

d
Nguyễn Ngọc Tuệ
Phó Chủ tịch
Phó Tổng Giám đốc
Phó Giám đốc Văn phòng Hà Nội

Ngô Thị Nga
Phó Chủ tịch
Phó Tổng Giám đốc

d
IMG 3115 - Copy IMG 3170 - Copy IMG 3203
Nguyễn Quang Minh
Phó Tổng Giám đốc
 
Nguyễn Ngọc Lân
Phó Tổng Giám đốc

Trương Thu Hương
Phó Tổng Giám đốc
Phụ trách Viện Nghiên cứu Phát triển InvestConsult

Văn phòng Hồ Chí Minh

A Sy Anh 1 Xuan Hieu 1
Ngô Quang Hiệp
Phó Chủ tịch
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc Văn phòng HCM
Ngô Sĩ Anh
Phó Chủ tịch
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc Văn phòng HCM
Trần Thị Xuân Hiếu
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc Văn phòng HCM
d
 Thanh Ha 1  Kim Chi 1  Kiet
 Nguyễn Thị Thanh Hà
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc Văn phòng HCM
 Đỗ Thị Kim Chi
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc Văn phòng HCM
 Nguyễn Anh Kiệt
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc Văn phòng HCM
More in this category: « Chủ tịch Công ty