You are here: Trang Chủ Trang chủ Lịch Sử
22 Tháng mười 2021

Lịch sử

 

Lịch sử của InvestConsult Group gắn liền với sự nghiệp Đổi Mới của Việt Nam. Ý tưởng thành lập một công ty tư vấn chuyên nghiệp ở Việt Nam bắt đầu từ năm 1987 khi ông Nguyễn Trần Bạt (kỹ sư, luật sư, và hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Công ty) tham gia vào quá trình thành lập Phòng Xúc tiến và Phát triển các Hoạt động Sở hữu công nghiệp ở Việt Nam, là tiền thân của Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp (INVESTIP) hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hai năm sau, vào năm 1989, dưới sự bảo trợ của Viện Khoa học Việt Nam, ông Bạt, cùng với các đồng nghiệp, đã thành lập Công ty Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ (InvestConsult Ltd.), mở rộng và chuyển các hoạt động kinh doanh sang cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài, đưa công ty thành một trong những công ty đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này.

Với hơn 23 năm phát triển, InvestConsult Group ngày nay đã trở thành một nhóm những công ty tư vấn hàng đầu ở Việt Nam với các dịch vụ đa ngành như tư vấn đầu tư, luật kinh doanh, sở hữu trí tuệ, phát triển, quản trị, tài chính, v.v. InvestConsult Group có hơn 40 luật sư, 150 nhân viên toàn thời gian và hơn 100 cộng tác viên làm việc ở Hà Nội (Trụ sở), thành phố Hồ Chí Minh (văn phòng miền Nam), và nhiều tỉnh thành trên đất nước.

Vào tháng 4 năm 2000, InvestConsult Group đánh dấu thời điểm chuyển giao sang thiên niên kỷ mới và chặng đường phát triển tiếp theo của công ty bằng sự ra đời của Viện Nghiên cứu Phát triển InvestConsult, với nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề mang tính chiến lược đối với Việt Nam như văn hóa, tăng trưởng kinh tế, toàn cầu hóa, luật, sở hữu trí tuệ, quản trị doanh nghiệp, ngân hàng và tài chính và là viện nghiên cứu tư nhân đầu tiên trong lĩnh vực này ở Việt Nam. Các công trình nghiên cứu được xuất bản trên các tạp chí định kỳ như Science Monitor, the Finance and Corporate Monitor và The World Today.

IMG 3230a